MÁY LẠNH NAGAKAWA 0966.073.073

Tìm kiếm
Trang chủ Sản phẩm MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG NAGAKAWA

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG NAGAKAWA

MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–C28DL
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–C28DL 21.850.000 đ25.550.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–C50DL
MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–C50DL 31.050.000 đ35.750.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG TIÊU CHUẨN NAGAKAWA NP–C100DL
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG TIÊU CHUẨN NAGAKAWA NP–C100DL 69.050.000 đ75.540.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
ĐIỀU HÒA TỦ NAGAKAWA 1 CHIỀU NP-C50DH
ĐIỀU HÒA TỦ NAGAKAWA 1 CHIỀU NP-C50DH 31.600.000 đ36.300.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
ĐIỀU HÒA TỦ NAGAKAWA 1 CHIỀU NP-C28DH
ĐIỀU HÒA TỦ NAGAKAWA 1 CHIỀU NP-C28DH 22.650.000 đ26.187.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG TIÊU CHUẨN NAGAKAWA NP–A100DL
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG TIÊU CHUẨN NAGAKAWA NP–A100DL 72.300.000 đ79.800.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–A50DL
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–A50DL 34.150.000 đ38.850.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–A28DL
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG NAGAKAWA NP–A28DL 23.450.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C28 DH+
Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C28 DH+ 17.900.000 đ28.187.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hòa inverter tủ tròn 2 chiều NIP-A30DC
Điều hòa inverter tủ tròn 2 chiều NIP-A30DC 24.990.000 đ31.500.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 1 chiều 69.000.000 đ95.000.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hòa tủ đứng 1 chiều 28000 BTU/H NP-C28R2H21
Điều hòa tủ đứng 1 chiều 28000 BTU/H NP-C28R2H21 21.500.000 đ26.200.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hòa tủ đứng 2 chiều NP-A28DHS
Điều hòa tủ đứng 2 chiều NP-A28DHS 21.990.000 đ30.855.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSao
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG 1 CHIỀU NP-C50DH+
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG 1 CHIỀU NP-C50DH+ 30.450.000 đ38.050.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hòa Tủ đứng NP–C50DL
Điều hòa Tủ đứng NP–C50DL 28.550.000 đ35.750.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Điều hòa tủ đứng 1 chiều 50000 BTU/H NP-C50R2H21
Điều hòa tủ đứng 1 chiều 50000 BTU/H NP-C50R2H21 30.250.000 đ37.850.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Điều hòa tủ đứng 2 chiều 50000 BTU/H NP-A50R2H21
Điều hòa tủ đứng 2 chiều 50000 BTU/H NP-A50R2H21 29.850.000 đ37.850.000 đ Tiết kiệm điện: Sao1
Điều hòa tủ đứng 2 chiều 28000 BTU/H NP-A28R2H21
Điều hòa tủ đứng 2 chiều 28000 BTU/H NP-A28R2H21 22.450.000 đ27.950.000 đ Tiết kiệm điện: SaoSaoSaoSaoSao
Facebook Chat
zalo